Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 09:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 27 września 2019

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 27 września 2019

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:

wprowadzenia do porządku obrad w pkt 4.13. projektu uchwały w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów oraz pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy (RM.0006.129.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (6) Marta Bartos, Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

3.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

4.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.122.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (14)Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Andrzej Guzik, Karol Kühn

NIEOBECNI (5)Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

Głosowano wniosek w sprawie:

zmiany w załączniku nr 3 wydatki inwestycyjne w dziale 921 rozdział 92195 par. 6050 kwoty zadania do 15 000 zł oraz dopisanie w tym samym par. 5 pkt. pod nazwą "Opracowanie koncepcji budowy budynku biblioteki publicznej na terenie dawnej Drzewotechniki przy ulicy Grodziskiej 14 w Brwinowie".

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Głosowano w sprawie:

zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.123.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (14)Adam Adamczyk, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Maciej Żukowski

PRZECIW (3)Zbigniew Bartosik, Adrianna Olczak, Rafał Wysocki

NIEOBECNI (4)Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2020 roku (RM.0006.127.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (14) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Karol Kühn

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano wniosek w sprawie:

odrzucenia projketu uchwały .

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Głosowano w sprawie:

zarządzenia poboru podatków: od nieruchomosci, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (RM.0006.128.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15) Adam Adamczyk, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

PRZECIW (1)Andrzej Guzik

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Zbigniew Bartosik

NIEOBECNI (4)Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

pkt. 3 otrzymał brzmienie "Kontrola systemu zamówień publicznych przy zakupie produktów żywnościowych w publicznych placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Brwinów"..

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (15) Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Michał Segit

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie: przyjęcia planu na II półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.113.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna-Wieś gmina Brwinów (RM.0006.114.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.115.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (15) Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Michał Segit

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16 (RM.0006.116.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.117.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16)

Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

wyboru przedstawicieli Gminy Brwinów w Stowarzyszeniu Unia Miasteczek Polskich (RM.0006.118.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w Gminie Brwinów na lata 2019-2020" (RM.0006.119.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie:

nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żółwin (Rm.0006.126.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Andrzej Guzik

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

Głosowano w sprawie: rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów oraz pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy (RM.0006.129.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Małgorzata Jabłońska, Karol Kühn

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

5. Wybór ławników na kadencję 2020-2023.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych (RM.0006.121.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Marta Bartos, Aldona Górniak, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

5.2. Stanowisko Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

5.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Głosowano w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

5.4. Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

5.5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Okręgowy w Warszawie)(RM.0006.120.2019);

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Okręgowy w Warszawie)(RM.0006.120.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

5.6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza)(RM.0006.124.2019);

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza)(RM.0006.124.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

5.7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (RM.0006.125.2019)

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (RM.0006.125.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Marta Bartos, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Marek Winiarski

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie