Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 27 sierpnia 2019

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 27 sierpnia 2019

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

wprowadzenie do porządku obrad pkt. 6.7 projektu uchwały dotyczący nabycia działki..

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Rafał Wysocki

3. Informacja Burmistrza Gminy Brwinów dotycząca analizy świadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Gminy Brwinów za rok 2018.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy świadczeń majątkowych składanych przez Radnych na rozpoczęcie kadencji 2018-2023 oraz za rok 2018.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.110.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Michał Segit

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.111.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (15) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Dariusz Krzemiński, Michał Segit

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu do pomnika przyrody (RM.0006.101.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2019/2020 (RM.0006.108.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania (RM.0006.105.2019);.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie działek w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.109.2019)..

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski

NIEOBECNI (5) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Brwinów obr. 16 (RM0006.112.2019).

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (4)Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (14) Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej..

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (14) Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn

NIEOBECNI (4) Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie