Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2019 13:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 2 sierpnia 2019

Wyniki głosowania Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 2 sierpnia 2019

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:

zmiany porządku obrad. Wprowadzenie pkt. 3.4. dot. zawarcia porozumienia pkt. 3.5. upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie ul. Kępińska pkt. 3.6. upoważnienie do złożenia wniosku o dofinansowanie ul. Pruszkowska.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (14)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (6) Aldona Górniak, Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM0006.103.2019); .

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Andrzej Guzik

NIEOBECNI (4) Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM0006.104.2019); .

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

NIEOBECNI (4)Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 28 w Brwinowie (RM0006.102.2019) .

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17)Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

NIEOBECNI (4)Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (4) Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach FDS, dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW".

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (4) Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

Głosowano w sprawie:

upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach FDS- Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ronda im. F. Nowosielskiego.

Wyniki głosowania

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (16) Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Dariusz Krzemiński

NIEOBECNI (4) Małgorzata Jabłońska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Maciej Żukowski

4. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie