Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 listopada 2018 12:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 15 listopada 2018 r.

Wyniki głosowania na LXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 15 listopada 2018 r.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018 -2025;Głosowano w sprawie:


zmiany uchwały Nr LI.444.2017Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018 -2025;


Wyniki głosowania


ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9


Wyniki imienne:


ZA (12)

Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Krzemiński, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

NIEOBECNI (9)

Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik,Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec.4. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie