Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2018 15:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 13 września 2018 r.

Wyniki głosowania na LXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 13 września 2018 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.


Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał: w pkt. 4.3 w sprawie zaliczenia ulicy Przejazd w Brwinowie - dotychczasowej drogi powiatowej-do kategorii dróg gminnych.(RM.0006.94.2018) oraz w pkt. 4.4 zmieniająca uchwałę nr LIII.474.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta. (RM.0006.95.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (4)
Wioletta Małgorzata Badurek, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik, Rafał Artur Wysocki

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019, dla zadania pn. „Budowa II etapu ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141Wi 3124W (RM.0006.92.2018);

Głosowano w sprawie:
upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2019, dla zadania pn. „Budowa II etapu ul. Wolności w Parzniewie łączącej drogi powiatowe 3141Wi 3124W (RM.0006.92.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik

4.2. rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.93.2018)

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów. (RM.0006.93.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik

4.3. zaliczenia ulicy Przejazd w Brwinowie- dotychczasowej drogi powiatowej- do kategorii dróg gminnych. (RM.0006.94.2018)
Głosowano w sprawie:
zaliczenia ulicy Przejazd w Brwinowie- dotychczasowej drogi powiatowej- do kategorii dróg gminnych. (RM.0006.94.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik

4.4. zmieniająca uchwałę nr LIII.474.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta. (RM.0006.95.2018)Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr LIII.474.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta. (RM.0006.95.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Janusz Korcz
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Grzegorz Matysiak, Jacek Jan Pachnik


5. Zapytania i interpelacje.


6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.


7. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie