Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2018 13:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 13 lipca 2018 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.86.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.82.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Barbara Koralewska,Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Edyta Łucja Lenart
NIEOBECNI (7)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz,Grzegorz Matysiak,Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

3.2. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.87.2018).


Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.83.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:
ZA (13)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Barbara Koralewska, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Edyta Łucja Lenart
NIEOBECNI (7)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz,Grzegorz Matysiak,Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki

4. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie