Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 grudnia 2018 13:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 lipca 2018 r.

Wyniki głosowania na LX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 lipca 2018 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.


Głosowano w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał: w pkt. 6.3 projektu w sprawie reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert oraz w pkt. 6.4 projektu ws. reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski , Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek


3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.


Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z LVI sesji..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (14)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Maciej Wiktor Szmyt
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.82.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.82.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (1)
Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

6.2. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.83.2018).


Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.83.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (1)
Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

6.3. reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wybory ofert (RM.0006.84.2018)


Głosowano w sprawie:
reasumpcji uchwały Nr LVIII.517.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wybory ofert (RM.0006.84.2018)

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

6.4. reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych (RM.00006.85.2018)


Głosowano w sprawie:
reasumpcji uchwały Nr LVIII.520.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych (RM.00006.85.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński , Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

7. Zapytania i interpelacje.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.


9. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie