Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2018 13:13 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 18 czerwca 2018 r.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:
przeniesienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „RAZEM DLA RODZINY - Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” z pkt. 7.9 do pkt. 7. 1 oraz uchwałę z pkt. 7.11 przenieść do pkt. 7.13.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Aldona Górniak, Dariusz Sławomir Krzemiński, Józef Streżyński, Rafał Artur Wysocki

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2017:

5.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2017 rok;

5.2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;


5.3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik , Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (2)
Dariusz Sławomir Krzemiński, Józef Streżyński


6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2017 r.:

6.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;


6.2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;

6.3. ocena wykonania budżetu;

6.4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław WiniarskiRafał Artur Wysocki
PRZECIW (3)
Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „RAZEM DLA RODZINY – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” (RM.0006.66.2018);


Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „RAZEM DLA RODZINY – Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne” (RM.0006.66.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Andrzej Guzik, Małgorzata Mirosława Kucharska, Józef Streżyński

7.2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (RM.0006.57.2018);

Głosowano w sprawie:
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (RM.0006.57.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Andrzej Guzik, Edyta Łucja Lenart, Józef Streżyński

7.3. ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM.0006.44.2018);

Głosowano w sprawie:
ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM.0006.44.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak , Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart,Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dariusz Sławomir Krzemińsk , Małgorzata Mirosława Kucharska
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.4. ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (RM.0006.45.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenie Sołectwa Kań z listwy odstępstw. .

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski
PRZECIW (2)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Katarzyna Małgorzata Piątek, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Andrzej Guzik, Józef Streżyński

Głosowano w sprawie:
ustalenia na terenie gminy Brwinów ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (RM.0006.45.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (10)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Dariusz Sławomir Krzemiński, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski
PRZECIW (7)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Katarzyna Małgorzata Piątek, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.5. określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych (RM.0006.46.2018);


Głosowano w sprawie:
określenia na terenie gminy Brwinów miejsc publicznych, na terenie których nie będzie obowiązywał zakaz spożywania napojów alkoholowych (RM.0006.46.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak ,Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek , Sławomir Wacław Rakowiecki , Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Tadeusz Bartosik
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.6. ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (RM.0006.47.2018);

Głosowano w sprawie:
ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Brwinów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (RM.0006.47.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.7. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Jadwidze Lebeckiej – Rumianek (RM.0006.62.2018);

Głosowano w sprawie:
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Jadwidze Lebeckiej – Rumianek (RM.0006.62.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt ,Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.8. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Krystynie Nowickiej (RM.0006.63.2018);

Głosowano w sprawie:
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Krystynie Nowickiej (RM.0006.63.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.9. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Henrykowi Tybusiowi (RM.0006.64.2018);

Głosowano w sprawie:
nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Henrykowi Tybusiowi (RM.0006.64.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz , Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński


7.10. uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody (RM.0006.65.2018);

Głosowano w sprawie:
uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody (RM.0006.65.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński ,Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki , Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.11. zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.68.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.68.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński

7.12. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.69.2018);

Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.69.2018); .

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński
7.13. zmiany uchwały nr LIII.472.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4 (RM.0006.67.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr LIII.472.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4 (RM.0006.67.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dariusz Sławomir Krzemiński , Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (2)
Andrzej Guzik, Józef Streżyński
8. Zapytania i interpelacje.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie