Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2018 17:50 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 25 kwietnia 2018 r.


Materiał audiowizualny


Wyniki głosowania na LVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 25 kwietnia 2018 r.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:


5.1. zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.48.2018);


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.48.2018);.


Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


Wyniki imienne:
ZA (18)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik , Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (1)
Zbigniew Tadeusz Bartosik


5.2. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.49.2018);


Głosowano wniosek w sprawie:
zmniejszenia w dziale 600 rozdz.60016 paragraf 6060 o kwotę 35.000 zł i przeniesienie do działu 600 rozdz. 60016 paragraf 4270 z przeznaczeniem na utwardzenie emulsją całej ul. Wiktorskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (13)
Wioletta Małgorzata Badurek, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Adam Kurządkowski , Rafał Artur Wysocki

Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.49.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik , Dariusz Sławomir Krzemiński

5. 3. zmian w Uchwale Nr LI.448.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.50.2018);


Głosowano w sprawie:
zmian w Uchwale Nr LI.448.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.50.2018);.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (1)
Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński

5.4. zmiany uchwały nr LIII.478.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki (RM.0006.51.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr LIII.478.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki (RM.0006.51.2018);.


Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne:
ZA (21)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak , Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec


5. 5. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Grodziskiej / ul. Sportowej w Brwinowie (RM.0006.52.2018).


Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji oraz doświetlenie skrzyżowania ul. Grodziskiej / ul. Sportowej w Brwinowie (RM.0006.52.2018)..


Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne:
ZA (19)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński


6. Zapytania i interpelacje.


7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.


8. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie