Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2018 12:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wyniki głosowania na LIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 lutego 2018 r.


Wyniki głosowania na LIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 9 lutego 2018 r.


2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:
wystąpienia przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ws zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie..

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (5)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Barbara Krystyna ZiębiecGłosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie: (1)zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych, (2) zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych, (3) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pominika przyrody, (4) przyjęcia na 2018 r. planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie..

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart , Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (5)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński, Barbara Krystyna Ziębiec
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (5)
Wioletta Małgorzata Badurek , Zbigniew Tadeusz Bartosik , Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński , Barbara Krystyna Ziębiec
4. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.7. Podjęcie uchwał w sprawie:


7.1. ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.11.2018);

Głosowano w sprawie:
ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.11.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska , Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Guzik, Zbigniew Adam Kurządkowski, Katarzyna Małgorzata Piątek
NIEOBECNI (4)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Barbara Krystyna Ziębiec

7.2. zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody (RM.0006.12.2018);

Głosowano w sprawie:
zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody (RM.0006.12.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Zbigniew Tadeusz Bartosik , Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt , Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Barbara Krystyna Ziębiec
7.3. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody


Głosowano w sprawie:
uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (16)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Barbara Krystyna Ziębiec
7.4. przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020 (RM.0006.13.2018);

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu wspierania rodziny w Gminie Brwinów na lata 2018-2020 (RM.0006.13.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec
7.5. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018 (RM.0006.14.2018);

Głosowano wniosek w sprawie:
przyjęcia wniosku Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w paragraf 3 pkt. 3 a i b o treści aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym przynajmniej jedna z przyczyn niepełnosprawności będzie wynikać ze spektrum zaburzeń autystycznych; zaświadczenie lub opinia lekarza psychiatry - w przypadku braku informacji w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o posiadaniu zaburzeń rozwoju w postaci spektrum autyzmu.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak , Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Guzik, Firmin Edward Słojewski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018 (RM.0006.14.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (14)
Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik , Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Firmin Edward Słojewski
NIEOBECNI (6)
Wioletta Małgorzata Badurek , Zbigniew Tadeusz Bartosik , Andrzej Guzik , Barbara Koralewska, Dariusz Sławomir Krzemiński , Barbara Krystyna Ziębiec
7.6. zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych (RM.0006.19.2018);

Głosowano w sprawie:
zaliczenia ul. Wolności w Parzniewie do kategorii dróg gminnych (RM.0006.19.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski , Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński , Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec7.7. zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych (RM.0006.18.2018);

Głosowano w sprawie:
zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych (RM.0006.18.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.8. upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”(RM.0006.9.2018);

Głosowano w sprawie:
upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”(RM.0006.9.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.9. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4 (RM.0006.1.2018);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4 (RM.0006.1.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec

7.10. udzielania pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju (RM.0006.2.2018);


Głosowano w sprawie:
udzielania pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju (RM.0006.2.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska , Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.11. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta (RM.0006.3.2018);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta (RM.0006.3.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.12. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM.0006.7.2018);

Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM.0006.7.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec

7.13. zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.15.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.15.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński , Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.14. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.16.2018);

Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.16.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec

7.15. współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki (RM.0006.8.2018);

Głosowano w sprawie:
współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki (RM.0006.8.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik , Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec

7.16. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.17.2018);

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.17.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (15)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
PRZECIW (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński, Jacek Jan Pachnik
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec

7.17. przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.10.2018).

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.10.2018)..

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Małgorzata Mirosława Kucharska, Zbigniew Adam Kurządkowski, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak , Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki , Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek, Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


7.18. przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)
Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Tomasz Janusz Korcz, Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski
NIEOBECNI (3)
Wioletta Małgorzata Badurek , Barbara Koralewska, Barbara Krystyna Ziębiec


8. Zapytania i interpelacje.
9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie