Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 maja 2019 09:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VIII sesja

Wyniki głosowania na VIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 16 maja 2019r.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad


Głosowano w sprawie:

przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów” (RM0006.82.2019)

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:

ZA (16)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (5)

Zbigniew Bartosik, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Michał Segit, Rafał Wysocki

Głosowano w sprawie:
zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody (RM0006.81.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Bartosik, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Michał Segit, Rafał Wysocki
4. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie