Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 marca 2019 15:07 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

VI Sesja

VI sesja

Wyniki głosowania na VI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 14 marca 2019r.

VI sesja

Wyniki głosowania na VI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 14 marca 2019r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.


Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 5.12 projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski
NIEOBECNI (4)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski


3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów

4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


5.1. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.52.2019);


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.52.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (3)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Rafał Wysocki


5.2. zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.53.2019);


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.53.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
PRZECIW (1)
Zbigniew Bartosik
NIEOBECNI (3)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Rafał Wysocki


5.3. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.54.2019);


Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.54.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.4. zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018r. (RM.0006.55.2019);


Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018r. (RM.0006.55.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.5. wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM.0006.56.2019);


Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM.0006.56.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Guzik, Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.6. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa (RM.0006.60.2019);


Głosowano w sprawie:
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa (RM.0006.60.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.7. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720) z ul. Karolińską w Otrębusach (RM.0006.59.2019);


Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720) z ul. Karolińską w Otrębusach (RM.0006.59.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.8. udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi(RM.0006.51.2019);


Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi(RM.0006.51.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.9. przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.61.2019);


Głosowano w sprawie:
przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.61.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.10. reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.58.2019);


Głosowano w sprawie:
reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.58.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.11. zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.49.2019).


Głosowano w sprawie:
zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.49.2019)..

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


5.12. przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów na rok 2019


Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (2)
Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński


6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie