Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 13:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

V sesja

Wyniki głosowania na V sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 12 lutego 2019 r.

Wyniki głosowania na V sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 12 lutego 2019 r.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przedstawienie porządku obrad.

Głosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad pkt. 3 Informacje Burmistrza Gminy Brwinów oraz wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 5.7 projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Rafał Wysocki


3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów. (punkt zdjęto z porządku obrad)


4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.


5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


5.1. przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.44.2019);Głosowano w sprawie:
przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.44.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (16)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (5)
Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Dariusz Krzemiński, Grzegorz Matysiak, Rafał Wysocki


5.2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski
NIEOBECNI (4)
Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Grzegorz Matysiak, Rafał Wysocki


5.3. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów (RM.0006.43.2019);


Głosowano w sprawie:
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów (RM.0006.43.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Aldona Górniak, Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Michał Segit
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Bartosik, Grzegorz Matysiak

5.4. skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.42.2018)


Głosowano w sprawie:
skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.42.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
PRZECIW (3)
Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Dariusz Krzemiński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Kühn, Paweł Nyc
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Bartosik, Grzegorz Matysiak


5.5. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.46.2019);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.46.2019);.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
PRZECIW (1)
Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Małgorzata Jabłońska, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Bartosik, Grzegorz Matysiak

5.6. zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.47.2019).


Głosowano w sprawie:
zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.47.2019)..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
PRZECIW (1)
Andrzej Guzik
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Małgorzata Jabłońska, Dariusz Krzemiński, Karol Kühn
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Bartosik, Grzegorz Matysiak

5.7. przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Brwinowie na 2019 rok. .

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Zbigniew Kurządkowski
NIEOBECNI (2)
Zbigniew Bartosik, Grzegorz Matysiak

8. podjecie uchwały

6. Zapytania i interpelacje

7. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie