Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 stycznia 2019 11:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych

Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych

Brwinów, dnia 30.05.2018 r.


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w roku 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp.

1.

Hanna Czerwińska

rozłożenie na raty

2.

Ireneusz Smaga

rozłożenie na raty

3.

Krzysztof Jaworski

rozłożenie na raty

4.

Jolanta Tomczyk

rozłożenie na raty

5.

Zbigniew Kołodziej

rozłożenie na raty

6.

Anna Soćko

rozłożenie na raty

7.

Wiesława Kunc

rozłożenie na raty

8.

Maria Krawczyk-Maciejewska

rozłożenie na raty

9.

Agnieszka Deliś-Oleszczuk

Tadeusz Deliś

rozłożenie na raty

10.

Janusz Kłossowski

rozłożenie na raty

11.

Karolina Pabich

rozłożenie na raty

12.

Joanna Osmolak

rozłożenie na raty

13.

Piotr Piszczek

rozłożenie na raty

14.

Marek Moszyński

rozłożenie na raty

15.

Jolanta Szczech

rozłożenie na raty

16.

Renata Pachnik

rozłożenie na raty

17.

Elżbieta Rutkowska

rozłożenie na raty

18.

Grzegorz Mitros

rozłożenie na raty

19.

Majewski Jacek

ulga z tyt. nabycia gruntów

20.

Kostera Stanisław i Jadwiga

ulga z tyt. nabycia gruntów

21.

Bytów Wojciech

rozłożenie na raty

22.

Kosiński Robert

rozłożenie na raty

23.

Warchoł Paweł

rozłożenie na raty

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie