Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 października 2018 13:22 | wersja 4 | Ten dokument ma 27 załączników 27

Uchwały 2006

Uchwały 2006

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi

1

I /1I/2006

27.11. 2006 r.

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

2

I/2/2006

27.11. 2006 r.

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

3

II/3/2006

06.12. 2006 r.

Utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie i ustalenia liczby ich członków.

4

II/4/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu i Finansów.

5

II/5/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

6

II/6/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii.

7

II/7/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

8

II/8/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

9

II/9/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.

10

II/10/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Regulaminowej.

11

II/11/2006

06.12. 2006 r.

Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

12

II/12/2006

06.12. 2006 r.

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

13

II/13/2006

06.12. 2006r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005r.

04.02.2007r.

Dz. Urz. Nr 34

poz. 693

14

II/14/2006

06.12. 2006r.

Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

15

II/15/2006

06.12. 2006r.

Ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie.

16

III/16/2006

21.12. 2006r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005r.

11.04.2007r.

Dz. Urz. Nr 70

poz.1592

17

III/17/2006

21.12. 2006r.

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego.

18

III/18/2006

21.12. 2006r.

Podatku od środków transportowych na 2007r.

11.04.2007

Dz. Urz. Nr 70

poz. 15933

19

III/19/2006

21.12. 2006r.

Określenia wysokości podatku od posiadania psów.

20

III/20/2006

21.12. 2006r.

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

21

III/21/2006

21.12. 2006r.

Nadania nazwy ulicy we wsi Kanie.(Szarży)

11.04.2007

Dz. Urz. Nr 70

poz. 1594

22

III/22/2006

21.12. 2006r.

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy.( Zachodnia)

11.04.2007

Dz. Urz. Nr 70

poz. 1595

23

III/23/2006

21.12. 2006r.

Nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości – działki nr ew. 57 położonej w Brwinowie przy ul. Wilsona róg Lilpopa.

24

III/24/2006

21.12. 2006r.

Podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Brwinów oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków, w roku 2007.

25

IV/25/2006

28.12. 2006r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005r.

11.04.2007

Dz. Urz. Nr 70

poz. 1596

26

IV/26/2006

28.12. 2006r.

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ul. Natalińską, szkołą podstawową, a terenem łąk chronionych.

27

IV/27/2006

28.12. 2006 r.

Rozwiązania części rezerwy budżetowej z Uchwały Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005r.

11.04.2007

Dz. Urz. 70,

poz. 1597

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie