Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 146 załączników 146

Uchwały 2003

Uchwały 2003

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi/

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1.

26-IV

8.01.2003

zmiany Uchwały Nr 21-IV z dnia 18 grudnia 2002 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów


2.

27-IV

8.01.2003

zmiany Uchwały Nr 19-IV z dnia 18 grudnia 2002 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie podatku od środków transportowych na 2003 rok


3.

28-IV

8.01.2003

powołania Sekretarza Gminy Brwinów


4.

29-IV

8.01.2003

zasad przyznawania diet sołtysom biorącym udział w sesji Rady Miejskiej w Brwinowie


5.

30-IV

7.02.2003

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu we wsi Kanie, gmina Brwinów, położonego pomiędzy projektowanym ujęciem wód "Kanie" a drogą wojewódzką nr 719 i granicą z Otrębusami


6.

31-IV

7.02.2003

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniew, gmina Brwinów, Etap I (obszar obejmujący część działki nr ew. 6/2)


7.

32-IV

7.02.2003

uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na 2003r.


8.

33-IV

7.02.2003

nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy (Anny Marii)


9.

34-IV

7.02.2003

zmian w uchwale nr 4-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 grudnia 2002r. W sprawie powołania stałych i doraźnych Komisji Rady


10.

35-IV

26.03.2003

zmiany uchwały nr 4-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji Rady


11.

36-IV

26.03.2003

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003


12.

37-IV

26.03.2003

zmiany do Uchwały Nr 340-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 listopada 2001r w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia warunków sprzedazy i podawania tych napojów, oraz wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach i obszarach gminy


13.

38-IV

26.03.2003

zmiany uchwały Nr 189-II Radz Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 kwietnia 1997r w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadcczenia z pomocy społecznej w zakresie posiłków i zasiłków celowych


14.

39-IV

26.03.2003

ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie


15.

40-IV

26.03.2003

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


16.

41-IV

26.03.2003

pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


17.

42-IV

26.03.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


18.

43-IV

26.03.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


19.

44-IV

26.03.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


20.

45-IV

26.03.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


21.

46-IV

10.04.2003

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Brwinów, poprzez budowanie infrastruktury w zakresie wodociągów i kanalizacji w drogach pozostających we władaniu Gminy


22.

47-IV

10.04.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


23.

48-IV

10.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


24.

49-IV

10.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


25.

50-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


26.

51-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


27.

52-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


28.

53-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


29.

54-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


30.

55-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


31.

56-IV

10.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


32.

57-IV

10.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


33.

58-IV

30.04.2003

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2002


34.

59-IV

30.04.2003

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów


35.

60-IV

30.04.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


36.

61-IV

30.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


37.

62-IV

30.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


38.

63-IV

30.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


39.

64-IV

30.04.2003

reasumpcji uchwały Nr 47-IV z dnia 10 kwietnia 2003r. Rady Miejskie w Brwinowie w sprawie zwiększenia deficytu budżetowego gminy Brwinów na rok 2003


40.

65-IV

30.04.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


41.

66-IV

30.04.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


42.

67-IV

30.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2003


43.

68-IV

30.04.2003

przystąpienia Gminy Brwinów do Pruszkowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Victoria" w charakterze członka wspierającego


44.

69-IV

30.04.2003

uchwalenia statutu gminy Brwinów


45.

70-IV

29.05.2003

ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Brwinów oraz granic ich obwodów


46.

71-IV

29.05.2003

założenia gimnazjum w Żółwinie


47.

72-IV

29.05.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


48.

73-IV

29.05.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


49.

74-IV

29.05.2003

zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczyhc Gminy Brwinów


50.

75-IV

29.05.2003

przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brwinów do roku 2013


51.

76-IV

29.05.2003

zatwierdzenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów


52.

77-IV

29.05.2003

zasad realizacji inwestycji komunalnych na tereie Gminy Brwinów


53.

78-IV

16.06.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


54.

79-IV

16.06.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


55.

80-IV

16.06.2003

utworzenia Zespołu Szkół w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39


56.

81-IV

16.06.2003

wystąpienia Gminy Brwinów ze Stowarzyszenia Gmin województwa warszawskiego Ile de France dla promocji i wymiany


57.

82-IV

16.06.2003

kupna działki nr ew. 242/1, położonej w Brwinowie przy ul. Powstańców Warszawy


58.

83-IV

16.06.2003

przekazaniu w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" działki o nr ew. 4/2 o pow. 1581m2, położonej w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego


59.

84-IV

16.06.2003

sprzedaży działki o nr ew. 69/1, położonej w Brwinowie przy ul. Żwirowej róg Myśliwskiej


60.

85-IV

16.06.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


61.

86-IV

30.06.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


62.

87-IV

30.06.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


63.

88-IV

30.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


64.

89-IV

30.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


65.

90-IV

30.06.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


66.

91-IV

30.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


67.

92-IV

30.06.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


68.

93-IV

30.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


69.

94-IV

30.06.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


70.

95-IV

30.06.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


71.

96-IV

30.06.2003

odrzucenie protestu … złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


72.

97-IV

30.06.2003

uwzględnienia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


73.

98-IV

30.06.2003

odrzucenia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


74.

99-IV

30.06.2003

odrzucenia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


75.

100-IV

30.06.2003

uwzględnienia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


76.

101-IV

30.06.2003

odrzucenia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


77.

102-IV

30.06.2003

odrzucenia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


78.

103-IV

30.06.2003

uwzględnienia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


79.

104-IV

30.06.2003

odrzucenia zarzutu …złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa


80.

105-IV

30.06.2003

nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie


81.

106-IV

30.07.2003

przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Brwinów na lata 2004-2008


82.

107-IV

30.07.2003

wykonania pierowkupu działki nr ew. 2/11 położonej w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego


83.

108-IV

30.07.2003

zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Brwinów


84.

109-IV

30.07.2003

nadania nazwy ulicy w Brwinowie (Leśnej Polany)


85.

110-IV

30.07.2003

zasad zwrotu kaucji


86.

111-IV

30.07.2003

uchwalenia Statutu Sołectwa w Gminie Brwinów


87.

112-IV

30.07.2003

zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych na terenie Gminy Brwinów


88.

113-IV

30.07.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


89.

114-IV

30.07.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


90.

115-IV

30.07.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


91.

116-IV

13.08.2003

przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów na lata 2004-2008


92.

117-IV

13.08.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


93.

118-IV

13.08.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


94.

119-IV

13.08.2003

zmian do statutu Gminy Brwinów


95.

120-IV

13.08.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


96.

121-IV

11.09.2003

nawiązania stosunków partnerskich gminy Brwinów z gminą Torre Cajetani (Włochy)


97.

122-IV

11.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


98.

123-IV

11.09.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


99.

124-IV

11.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


100.

125-IV

11.09.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


101.

126-IV

11.09.2003

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


102.

127-IV

15.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


103.

128-IV

15.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


104.

129-IV

29.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


105.

130-IV

29.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


106.

131-IV

29.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


107.

132-IV

29.09.2003

zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


108.

133-IV

29.09.2003

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2003


109.

134-IV

29.09.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


110.

135-IV

24.10.2003

wyboru ławników


111.

136-IV

24.10.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


112.

137-IV

24.10.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


113.

138-IV

24.10.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


114.

139-IV

24.10.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


115.

140-IV

24.10.2003

przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 14 kwietnia 2000r uchwałą nr 158-III w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, Gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ulicą Natalińską, szkołą podstawową a terenem łąk chronionych


116.

141-IV

24.10.2003

zmiany uchwały nr 379-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 29-II z dnia 28 listopada 1994r, na tym obszarze


117.

142-IV

24.10.2003

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów, zatwierdzonym uchwałą nr 29-II Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28.11.1994r. (Dz. Urz. Woj.. Warszawy nr 26, poz. 852, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym obszaru we wsi Kanie, w dwóch etapach


118.

143-IV

24.10.2003

przystąpienia do porozumienia samorządów dorzecza Bzury dla opracowania subregionalnego Programu Bzura - Plus


119.

144-IV

24.10.2003

gospodarki ściekowej na terenie gminy Brwinów - we wsiach Milęcin, Kotowice, Koszajec, Krosna, Terenia


120.

145-IV

24.10.2003

przystąpienia Gminy Brwinów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i realizacji budownictwa wielorodzinnego na terenie Gminy Brwinów w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego


121.

146-IV

24.10.2003

przejęcia na własność Gminy Brwinów działki nr ew. 274 o pow. 1,02 ha, położonej we wsi Zółwin


122.

147-IV

28.11.2003

dodatku specjalnego Burmistrza Gminy Brwinów


123.

148-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale nr 214-III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 września 2000r w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia, wysokości tych dodatków oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinów


124.

149-IV

28.11.2003

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach - działki nr ew. 16/3 i 16/7 w gminie Brwinów


125.

150-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


126.

151-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


127.

152-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


128.

153-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


129.

154-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


130.

155-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


131.

156-IV

28.11.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


132.

157-IV

28.11.2003

zasad realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Brwinów


133.

158-IV

28.11.2003

ustalenia opłat za wodę oraz za odpowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Brwinów


134.

159-IV

15.12.2003

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego


135.

160-IV

15.12.2003

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


136.

161-IV

15.12.2003

określenia wysokości podatku od posiadania psów


137.

162-IV

15.12.2003

podatku od środków transportowych na rok 2004


138.

163-IV

15.12.2003

zmian w uchwale nr 116-IV z dnia 13 sierpnia 2003r w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Brwinów na lata 2004-2008


139.

164-IV

15.12.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


140.

165-IV

15.12.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


141.

166-IV

15.12.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


142.

167-IV

15.12.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


143.

168-IV

29.12.2003

zmian w Uchwale Budżetowej Nr 32-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 7 lutego 2003r


144.

169-IV

29.12.2003

sprzedaży działek o nr ew. 28/4, 51/15, 51/12 położonych przy ul. Bratniej w Brwinowie


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie