Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 309

 1. 21 października 2019 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Brwinów

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Brwinów

  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 14 września 2004r. w sprawie sposobu i (…)

  przeczytaj całość »

 2. 21 października 2019 08:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Brwinów

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Brwinów

  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 16 października 2019 08:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  W Y K A Z

  W Y K A Z

  Burmistrz Gminy Brwinów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (…)

  przeczytaj całość »

 4. 10 października 2019 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 9 października 2019 r.o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 20 z zarejestrowanej listy (…)

  przeczytaj całość »

 5. 9 października 2019 14:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania (…)

  przeczytaj całość »

 6. 3 października 2019 15:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 16 września 2019 r.o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

  przeczytaj całość »

 7. 3 października 2019 15:40 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 20 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  przeczytaj całość »

 8. 2 października 2019 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t (…)

  przeczytaj całość »

 9. 1 października 2019 15:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  WA.7012.24.2019 - Obwieszczenie Starosty Pruszkowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie