Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 12:53 | wersja 5 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Strategie

Strategie

Uchwała XXVI.248.2016 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Załączniki do uchwały XXVI.248.2016 .Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów .Plan marketingu społecznego


Uchwała XXVI.264.2016 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Załączniki do uchwały XXVI.264.2016 Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów


Uchwała XXVI.246.2016 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Załączniki do uchwały XXVI.246.2016 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Załączniki cz2 do uchwały XXVI.246.2016Załączniki do uchwały Nr XXVI.247.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”

Koncepcja programowo - przestrzenna rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO

Plan działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni

Inwentaryzacja i diagnoza zasobów przyrodniczych na obszarze PTO

Uzupełnienie

Dokumentacja fotograficzna część 1

Dokumentacja fotograficzna część 2Uchwała Nr XXVI.249.2016 w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”.

Załączniki do uchwały Nr XXVI.249.2016

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie