Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:55 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych i Obrony Cywilnej należą sprawy z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego:

1)opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”;

2)opracowanie dokumentacji Stanowiska Kierowania i Stałego Dyżuru;

3)planowanie i realizacja szkolenia obronnego w gminie;

4)współpraca z WKU w zakresie prowadzenia ewidencji poborowych i kwalifikacji do Sił Zbrojnych, planowanie i rozwijanie Akcji Kurierskiej w czasie mobilizacji oraz nakładanie świadczeń na rzecz obrony;

5)opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy;

6)tworzenie formacji obrony cywilnej jej szkolenie, wyposażenie i przygotowanie do działań;

7)utrzymywanie w gotowości do działania systemu wykrywania i alarmowania;

8)prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;

9)propagowanie wiedzy wśród mieszkańców gminy i w szkołach z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;

10)opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;

11)prowadzenie dokumentacji, szkolenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

12)bieżące monitorowanie zagrożeń i koordynowanie akcji ratowniczych na terenie gminy;

13)planowanie ewakuacji ludności w przypadku powstania nadzwyczajnych zagrożeń na terenie gminy, koordynowanie jej przebiegu;

14)ochrona dóbr kultury i zabytków na terenie Gminy w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

15)realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.


Samodzielne Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnejL.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1.
Andrzej Abramczyk
Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
208
738-25-69

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie