Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 14:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Samodzielne stanowisko ds. BHP i P.POŻ.

Andrzej Kowalewski - Inspektor


Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP i P.POŻ. należy:

1)przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3)ustalanie okoliczności wypadku przy pracy, w drodze do pracy i z pracy;

4)prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

5)doradztwo w zakresie przepisów BHP;

6)wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;

7)zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie