Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 12:28 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Oświaty

Referat Oświaty

Do zadań Referatu Oświaty należy:

 • 1)tworzenie sieci gminnych przedszkoli i szkół publicznych;
 • 2)nadzór nad działalnością przedszkoli i szkół publicznych;
 • 3)prowadzenie spraw związanych z procedurą oceny pracy dyrektora szkoły;
 • 4)organizacja i prowadzenie postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
 • 5)prowadzenie spraw związanych z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.;
 • 6)prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli;
 • 7)opiniowanie projektów organizacji nauczania w szkołach i placówkach publicznych.
 • 8)prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.;
 • 9)prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • 10)prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym;
 • 11)prowadzenie spraw związanych z dowozem dzieci do szkół;
 • 12)prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki;
 • 13)prowadzenie postępowań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 • 14)prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy placówek oświatowych;
 • 15)realizacja rządowych programów wyrównywania warunków startu szkolnego;
 • 16)prowadzenie spraw związanych z programem stypendialnym pn. „Stypendium Gminy Brwinów”;
 • 17)przygotowywanie i realizacja projektów i programów służących poprawie bazy dydaktycznej i wzbogacaniu oferty edukacyjnej w szkołach publicznych;
 • 18)prowadzenie baz danych w Systemie Informacji Oświatowej;
 • 19)obsługa finansowo-księgowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Brwinów w ramach centrum usług wspólnych;
 • 20)przygotowanie i prowadzenie programów zdrowotnych dla jednostek oświatowych.

Pracownikami Referatu Oświaty są:

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Monika Gajewska Kierownik Referatu 209 22 738-26-17
2. Hanna Królikowska Zastępca kierownika 209 22 738-26-17

4. Danuta Banaszek Podinspektor 2 22 738-26-45
5. Marzena Chrzanowska Inspektor 2 22 738-26-44
6. Elżbieta Dobrzyńska Podinspektor 107 22 738-26-49
7. Bożena Modelska Główny specjalista 2 22 738-26-42
8. Wanda Szymczak Inspektor 2 22 738-26-43
9. Magdalena Adamowicz inspektor 107 22 738-26-49
10. Ewa Kłosińska podinspektor 107 22 738-26-49

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie