Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Działalności Gospodarczej

Referat Działalności Gospodarczej

Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 00

Hanna Gniadek - Podinspektor

Nr Tel. (0-22) 7382-651

Do zadań Samodzielnego Stanowiskads. Działalności Gospodarczej należy:

1)wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

2)współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendą Powiatową Policji, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Strażą Miejską;

3)współpraca z organizacjami przedsiębiorców;

4)umożliwienie przedsiębiorcom wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz udzielanie informacji w zakresie jej doboru do potrzeb przedsiębiorcy;

5)prowadzenie gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie;

6)przygotowywanie dokumentów dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzji wygaśnięć, cofnięcia i innych;

7)naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

8)współpraca z Urzędem Kontroli Skarbowej w zakresie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy i ich kontroli;

9)współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań zmierzających do podejmowania decyzji w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zadanie wspólne);

10)wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

11)wydawanie wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

12)opracowywanie rocznych sprawozdań oraz analiz dla potrzeb wewnętrznych Urzędu;

13)współpraca z Referatem Budżetowo – Finansowo – Podatkowym w zakresie ustalania dochodów gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

14)weryfikacja miesięcznych wykazów dla Referatu Budżetowo – Finansowo – Podatkowego z dokonywanych przez podmioty gospodarcze wpłat z tytułu odebranych zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

15)potwierdzanie profilu zaufanego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie