Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2018 10:56 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Radcy Prawni

Radcy Prawni

Biuro Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną Urzędu i Rady, a w szczególności:

1)udziela pomocy w opracowywaniu projektów przepisów gminnych, zwłaszcza uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;

2)opiniuje projekty aktów prawnych wydawanych przez Radę i Burmistrza;

3)opiniuje projekty umów o udzielenie zamówień publicznych, umów cywilnoprawnych i porozumień;

4)wykonuje doradztwo prawne na rzecz Burmistrza, Rady i pracowników Urzędu, w sprawach dotyczących Gminy;

5)udostępnia przepisy prawne i informuje komórki organizacyjne Urzędu o zmianach przepisów;

6)prowadzi sprawy Gminy przed sądami i organami administracji;

7)uczestniczy w postępowaniach toczących się w wyniku wniesienia środków ochrony prawnej w procedurze zamówień publicznych.


Pracownicy:


1. mec. Barbara Czajewska - ul. Grodziska 12

2. mec. Michał Folcholc - ul. Grodziska 12

3. mec. Danuta Strykowska - ul. Grodziska 12

4. mec. Hanna Zarańska - ul. T.Kościuszki 4a

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie