Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2019 10:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku, na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

L.p.

Imię i nazwisko, nazwa

1.

Piekarnia Cukiernia AK Alicja Kalińska

2.

Auto-Naprawa Zdzisław Kwiatkowski


Brwinów, dnia 28.05.2019 r.

Informacja z Referatu Budżetowo – Finansowo - Podatkowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej de minimis.

1. Wojciech Bytów

2. Marek MoszyńskiBrwinów, dnia 28.05.2019 r.

Informacja z Referatu Budżetowo – Finansowo - Podatkowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp.1.

Sylwester Orliński

rozłożenie na raty

2.

Jacek Żakowski

rozłożenie na raty

3.

Wiesława Kunc

rozłożenie na raty

4.

Hanna Czerwińska

rozłożenie na raty

5.

Jolanta Słapińska

rozłożenie na raty

6.

Ireneusz Smaga

rozłożenie na raty

7.

Aneta Pytlak

rozłożenie na raty

8.

Romualda Winiarska

rozłożenie na raty

9.

Edyta Sadowska

Mariusz Gutowski

rozłożenie na raty

10.

Rafał Będzikowski

rozłożenie na raty

11.

Agnieszka Deliś-Oleszczuk

rozłożenie na raty

12.

Elżbieta Tarnowska

rozłożenie na raty

13.

Renata Pachnik

rozłożenie na raty

14.

Marek Moszyński

rozłożenie na raty

15.

Jolanta Szczech

rozłożenie na raty

16.

Wioletta Badurek

rozłożenie na raty

17.

Robert Kosiński

rozłożenie na raty

18.

Paweł Warchoł

rozłożenie na raty

19.

Wojciech Bytów

rozłożenie na ratyBrwinów, dnia 28.05.2019r

Informacja z Referatu Budżetowo – Finansowo - Podatkowego

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Burmistrz Gminy Brwinów podaje do

publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej;

1

Anna Dębek

Zwrot podatku akcyzowego

2

Marek Grzejszczak

Zwrot podatku akcyzowego

3

Sylwester Jakubiak

Zwrot podatku akcyzowego

4

Stanisław Grabek

Zwrot podatku akcyzowego

5

Urszula Nowak

Zwrot podatku akcyzowego

6

Elżbieta Woszczek

Zwrot podatku akcyzowego

7

Stanisław Woszczek

Zwrot podatku akcyzowego

8

Maria Woszczek

Zwrot podatku akcyzowego

9

Małgorzata Skrzymowska

Zwrot podatku akcyzowego

10

Stanisław Kostera

Zwrot podatku akcyzowego

11

Monika Dębek

Zwrot podatku akcyzowego

12

Krzysztof Proczek

Zwrot podatku akcyzowego

13

Karolina Dziewulska

Zwrot podatku akcyzowego

14

Aldona Górniak

Zwrot podatku akcyzowego

15

Sławomir Kiljański

Zwrot podatku akcyzowego

16

Grzegorz Wyszomierski

Zwrot podatku akcyzowego

17

Jacek Panek

Zwrot podatku akcyzowego

18

Bożena Tulej

Zwrot podatku akcyzowego

19

Małgorzata Szewczyk

Zwrot podatku akcyzowego

20

Anna Włodarczyk

Zwrot podatku akcyzowego

21

Jakub Łukasik

Zwrot podatku akcyzowego

22

Piotr Stefański

Zwrot podatku akcyzowego

23

Ewa Krzymowska

Zwrot podatku akcyzowego

24

Zbigniew Kopeć

Zwrot podatku akcyzowego

25

Leszek Skorek

Zwrot podatku akcyzowego

26

Jacek Majewski

Zwrot podatku akcyzowego

27

Dominik Konopka

Zwrot podatku akcyzowego

28

Andrzej Kucharski

Zwrot podatku akcyzowego

29

Dominik Lubański

Zwrot podatku akcyzowego

30

Józef Kogut

Zwrot podatku akcyzowego

31

Dariusz Dolota

Zwrot podatku akcyzowego

32

Ludwik Mlosek

Zwrot podatku akcyzowego

33

Paweł Gipsiak

Zwrot podatku akcyzowego

34

Jarosław Sobiecki

Zwrot podatku akcyzowego

35

Krzysztof Kostrzewa

Zwrot podatku akcyzowego

36

Daniela Kaczorowska

Zwrot podatku akcyzowego

37

Zygmunt Olszak

Zwrot podatku akcyzowego

38

Jan Dąbrowski

Zwrot podatku akcyzowego

39

Kazimierz Grzebalski

Zwrot podatku akcyzowego

40

Robert Kurzela

Zwrot podatku akcyzowego

41

Małgorzata Gajos

Zwrot podatku akcyzowego

42

Piotr Jędrasik

Zwrot podatku akcyzowego

43

Andrzej Kania

Zwrot podatku akcyzowego

44

Tomasz Bracik

Zwrot podatku akcyzowego

45

Krzysztof Drapała

Zwrot podatku akcyzowego

46

Janusz Frydrykiewicz

Zwrot podatku akcyzowego

47

Agnieszka Pocztowska

Zwrot podatku akcyzowego

48

Andrzej Orman

Zwrot podatku akcyzowego

49

Piotr Bracik

Zwrot podatku akcyzowego

50

Jerzy Iwanowski

Zwrot podatku akcyzowego

51

Małgorzata Wyszomierska

Zwrot podatku akcyzowego

52

Mariusz Orman

Zwrot podatku akcyzowego

53

Łukasz Dutkiewicz

Zwrot podatku akcyzowego

54

AMB Mazowieckie Ogrody Sp. z o.o

Zwrot podatku akcyzowego

55

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego

Zwrot podatku akcyzowego

56

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach

Zwrot podatku akcyzowego

57

Dawtona Frozen Sp. z o.o

Zwrot podatku akcyzowego

58

Wojciech Nowak

Zwrot podatku akcyzowego

59

Gospodarstwo Rolno-Nasienne Rol-NasSp. z o.o.

Zwrot podatku akcyzowego

60

Andrzej Kurzela

Zwrot podatku akcyzowego

61

Jan Dąbrowski

Zwrot podatku akcyzowego

62

Paweł Pietrzak

Zwrot podatku akcyzowego

63

Stanisław Dębiński

Zwrot podatku akcyzowego

64

Tomasz Sandomierski

Zwrot podatku akcyzowego

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie