Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2018 08:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

LIX1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do w pkt. 4.12 projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.81.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek


3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:


4.1. przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2019-2023 (RM.0006.70.2018)Głosowano w sprawie:
przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2019-2023 (RM.0006.70.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek


4.2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.71.2018);


Głosowano w sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (RM.0006.71.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.3. nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów (RM.0006.72.2018);


Głosowano w sprawie:
nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów (RM.0006.72.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.4. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (RM.0006.75.2018);

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (RM.0006.75.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska , Edyta Łucja Lenart , Jacek Jan Pachnik , Katarzyna Małgorzata Piątek

4.5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.77.2018);

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.77.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.6. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.76.2018);

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM.0006.76.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek


4.7. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.78.2018);

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.78.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.8. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.74.2018);

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.74.2018);.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek


4.9. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.73.2018);


Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonych w miejscowości Moszna Wieś gmina Brwinów (RM.0006.73.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

4.10. zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.80.2018);

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.80.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (5)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Rafał Artur Wysocki


4.11. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.79.2018);

Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.79.2018);

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Dariusz Sławomir Krzemiński, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Barbara Krystyna Ziębiec
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Guzik
NIEOBECNI (5)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek, Rafał Artur Wysocki

4.12. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.81.2018).


Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia w paragrafie 1 ust. 2.

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
PRZECIW (14)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Barbara Krystyna Ziębiec
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

Głosowano w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.81.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (15)
Wioletta Małgorzata Badurek, Zbigniew Tadeusz Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Tomasz Janusz Korcz, Zbigniew Adam Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Małgorzata Olczak, Sławomir Wacław Rakowiecki, Firmin Edward Słojewski, Józef Streżyński, Maciej Wiktor Szmyt, Marek Władysław Winiarski, Rafał Artur Wysocki, Barbara Krystyna Ziębiec
PRZECIW (2)
Andrzej Guzik, Dariusz Sławomir Krzemiński
NIEOBECNI (4)
Małgorzata Mirosława Kucharska, Edyta Łucja Lenart, Jacek Jan Pachnik, Katarzyna Małgorzata Piątek

5. Zapytania i interpelacje.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie