Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 stycznia 2018 14:11 | wersja 11 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Jak załatwić sprawę

PORADNIK INTERESANTA

◊ wybierz kategorię sprawy
◊ przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy z karty usługi
◊ pobierz wniosek/formularz urzędowy i załączniki (pliki PDF)
◊ wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
◊ złóż wniosek osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub prześlij pocztą


Kategorie Spraw Urzędowych - Karty Usług:

♦ Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki

Wspieranie działalności pożytku publicznego
♦ Biuro Promocji
♦ Oświata


Bezdomne zwierzęta, rasy psów agresywnych
Ochrona środowiska
♦ Gospodarka odpadami komunalnymi


Geodezja/Gospodarka nieruchomościami
♦ Planowanie przestrzenne
♦ Inwestycje w pasie drogowym


Archiwum Zakładowe
Dostęp do informacji publicznej
♦ Skargi i wnioski
Petycje

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie