Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 10 października 2019 15:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Ogłoszenie

    OBWIESZCZENIE

    OBWIESZCZENIE

    Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 9 października 2019 r.o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 41 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 20 z zarejestrowanej listy (…)

    przeczytaj całość »

  2. 9 października 2019 14:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Ogłoszenie

    O B W I E S Z C Z E N I E

    O B W I E S Z C Z E N I E

    Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie