Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 marca 2019 13:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

II sesja

Wyniki głosowania na II sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 27 listopada 2018 r.


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

4.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

5.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

5.1utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:

utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.2ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.3ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:

ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Brwinowie;

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.4ustalenia składu osobowego komisji stałychRady Miejskiej w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:

ustalenia składu osobowego komisji stałychRady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.5wyboru Przewodniczącej/ego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:

wyboru Przewodniczącej/ego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.6 uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody;

Głosowano w sprawie:

uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Słojewski Firmin, Winiarski Marek,Żukowski Maciej.

Wstrzymuje się (2) Segit Michał, Wysocki Rafał

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.7przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”;

Głosowano w sprawie:

przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

5.8zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 14 grudnia 2017 r.;

Głosowano w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 14 grudnia 2017 r.;

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Adamczyk Adam, Bartos Marta, Bartosik Zbigniew, Górniak Aldona, Guzik Andrzej, Iwoła Lidia, Jabłońska Małgorzata, Koralewska Barbara, Krzemiński Dariusz, Kucharska Małgorzata, Kühn Karol, Kurządkowski Zbigniew, Matysiak Grzegorz, Nyc Paweł, Olczak Adrianna, Segit Michał, Słojewski Firmin, Winiarski Marek, Wysocki Rafał, Żukowski Maciej.

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Bartosik poinformował, że uchwała została podjęta.

6Zapytania i interpelacje.

7Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie