Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 09:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Gmina Brwinów w liczbach

POWIERZCHNIA:

 • miasto - 1006 ha
 • gmina - 5910 ha
 • łącznie - 6916 ha

w tym:

 • grunty orne - 3442 ha
 • sady - 140 ha
 • łąki trwałe - 564 ha
 • pastwiska trwałe - 302 ha
 • lasy i grunty leśne - 581 ha
 • pozostałe - 881 ha
 • gospodarstwa indywidualne - 2768 haLUDNOŚĆ - stan na 31.12.2018 r. :


Liczba mieszkańców - 24 795


w tym zameldowanych


obszar miejski - 12 630


obszar wiejski - 12 165Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:


Sołectwo

Miejscowość

Liczba
zameldowanych


Brwinów

12 630

Biskupice

Biskupice

204

Czubin

Czubin

214

Domaniew

Domaniew

318

Domaniewek

219

Falęcin

Falęcin

92

Grudów

63

Kanie

Kanie

2 369

Koszajec

Koszajec

157

Kotowice

Kotowice

108

Krosna

Krosna-Parcela

27

Krosna-Wieś

305

Milęcin

Milęcin

170

Moszna

Moszna-Parcela

46

Moszna-Wieś

196

Otrębusy

Otrębusy

2 605

Owczarnia

Owczarnia

1 400

Parzniew

Parzniew

2 012

Terenia

Terenia

60

Żółwin

Żółwin

1 600

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUDNOŚĆ - stan na 31.12.2017 r. :
Liczba mieszkańców - 24 687
w tym zameldowanych
obszar miejski - 12 651
obszar wiejski - 12 036
Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:
Sołectwo Miejscowość Liczba
zameldowanych
Brwinów 12 651
Biskupice Biskupice 213
Czubin Czubin 205
Domaniew Domaniew 323
Domaniewek 220
Falęcin Falęcin 94
Grudów 68
Kanie Kanie 2 337
Koszajec Koszajec 154
Kotowice Kotowice 109
Krosna Krosna-Parcela 31
Krosna-Wieś 303
Milęcin Milęcin 172
Moszna Moszna-Parcela 48
Moszna-Wieś 206
Otrębusy Otrębusy 2 571
Owczarnia Owczarnia 1 382
Parzniew Parzniew 1 993
Terenia Terenia 65
Żółwin Żółwin 1 542

---------------------------------------------------------------------

LUDNOŚĆ - stan na 31.12.2016 r. :
Liczba mieszkańców - 24 348
w tym zameldowanych
obszar miejski - 12 551
obszar wiejski - 11 797
Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:
Sołectwo Miejscowość Liczba
zameldowanych
Brwinów 12 551
Biskupice Biskupice 215
Czubin Czubin 208
Domaniew Domaniew 319
Domaniewek 220
Falęcin Falęcin 85
Grudów 71
Kanie Kanie 2 322
Koszajec Koszajec 154
Kotowice Kotowice 111
Krosna Krosna-Parcela 33
Krosna-Wieś 298
Milęcin Milęcin 170
Moszna Moszna-Parcela 47
Moszna-Wieś 212
Otrębusy Otrębusy 2 525
Owczarnia Owczarnia 1 372
Parzniew Parzniew 1 909
Terenia Terenia 61
Żółwin Żółwin 1 465

LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2015 r.):

Liczba mieszkańców – 24 143

w tym zameldowanych

obszar miejski - 12 518

obszar wiejski - 11 625

Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

Sołectwo

Miejscowość

Liczba zameldowanych

Brwinów12 518
Biskupice

Biskupice

215

Czubin

Czubin

206

Domaniew

Domaniew

324

Domaniewek

224

Falęcin

Falęcin

87

Grudów

75

Kanie

Kanie

2 274

Koszajec

Koszajec

159

Kotowice

Kotowice

116

Krosna

Krosna-Wieś

293

Krosna-Parcela33
MilęcinMilęcin174
Moszna

Moszna-Wieś

210

Moszna-Parcela51
Otrębusy

Otrębusy

2 492

Owczarnia

Owczarnia

1 341

Parzniew

Parzniew

1 838

Terenia

Terenia

64

Żółwin

Żółwin

1 449

BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2015 r.)

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Ogółem

355

374

729

W tym

Mieszkający na wsi

173

179

352

Z prawem do zasiłku

50

46

96

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Na dzień 27.11.2015r. w bazie REGON Urzędu Statystycznego, figuruje 3211 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:

 • handlem – 845
 • produkcją – 315
 • gastronomią – 61
 • transportem – 202
 • szeroko pojętą działalnością usługową – 1788

LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2014 r.):

Liczba mieszkańców – 23 842

w tym zameldowanych

obszar miejski - 12 461

obszar wiejski - 11 381

Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

Sołectwo

Miejscowość

Liczba zameldowanych

Brwinów12 461
Biskupice

Biskupice

214

Czubin

Czubin

206

Domaniew

Domaniew

334

Domaniewek

228

Falęcin

Falęcin

82

Grudów

74

Kanie

Kanie

2 248

Koszajec

Koszajec

161

Kotowice

Kotowice

116

Krosna

Krosna-Wieś

289

Krosna-Parcela37
MilęcinMilęcin171
Moszna

Moszna-Wieś

218

Moszna-Parcela50
Otrębusy

Otrębusy

2 445

Owczarnia

Owczarnia

1 353

Parzniew

Parzniew

1 670

Terenia

Terenia

65

Żółwin

Żółwin

1 420

BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2014 r.)

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Ogółem

370

399

769

W tym

Mieszkający na wsi

187

186

373

Z prawem do zasiłku

46

49

95

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Na dzień 04.03.2014r. w bazie REGON Urzędu Statystycznego, figuruje 3246 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:
• handlem - 870
• produkcją - 333
• gastronomią - 59
• transportem - 208
• szeroko pojętą działalnością usługową - 1776


LUDNOŚĆ (stan na 31. 12. 2013 r.):

Liczba mieszkańców – 23 625

w tym zameldowanych

obszar miejski - 12 464

obszar wiejski - 11 161

Ilość osób zameldowanych w poszczególnych wsiach:

Sołectwo

Miejscowość

Liczba zameldowanych

Brwinów12 464
Biskupice

Biskupice

224

Czubin

Czubin

203

Domaniew

Domaniew

339

Domaniewek

232

Falęcin

Falęcin

83

Grudów

73

Kanie

Kanie

2 245

Koszajec

Koszajec

171

Kotowice

Kotowice

117

Krosna

Krosna-Wieś

275

Krosna-Parcela43
MilęcinMilęcin173
Moszna

Moszna-Wieś

217

Moszna-Parcela59
Otrębusy

Otrębusy

2 441

Owczarnia

Owczarnia

1 339

Parzniew

Parzniew

1 497

Terenia

Terenia

52

Żółwin

Żółwin

1 378

Podział mieszkańców Gminy Brwinów ze względu na wiek i płeć

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

471

451

922

3

169

128

297

4-5

312

308

620

6

137

129

266

7

157

137

294

8-12

614

570

1184

13-15

317

303

620

16-17

233

258

491

18

106

100

206

19-65

7398

7398

19-60

7128

7128

>65

1327

1327

>60

2872

2872

Ogółem

11241

12384

23625


BEZROBOCIE (stan na 31. 12. 2012 r.)

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Ogółem

405

438

843

W tym

Mieszkający na wsi

183

187

370

Z prawem do zasiłku

72

80

152

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Na dzień 30.06.2011r. w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Urząd Gminy Brwinów, figuruje 3295 wpisów, a w tym podmiotów zajmujących się:
• handlem - 1278
• produkcją - 212
• gastronomią - 53
• transportem - 186
• szeroko pojętą działalnością usługową - 1498
• oraz inne - 68

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie