Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2018 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dotacja

Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli na rok 2017 oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach.

Na podstawie art. 89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji obowiązującą od 1 listopada 2017 roku.:

  1. podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na każdego wychowanka dla przedszkoli publicznych wynosi – 1 034,57 zł miesięcznie,
  2. podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na każdego wychowanka dla niepublicznych przedszkoli wynosi – 775,93 zł miesięcznie,
  3. podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na każdego wychowanka dla niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi – 413,83 zł miesięcznie,
  4. podstawowa kwota dotacji na 2017 rok na każdego ucznia w niepublicznej szkole podstawowej wynosi – 527,14 zł miesięcznie,
  5. statystyczna liczba dzieci publicznych przedszkolach w/g stanu na dzień 30.09.2016 roku wynosi – 331,34

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie