Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 10:43 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki

BIURO RADY MIEJSKIEJ:

Łukasz Dybała - Podinspektor w Biurze Rady Miejskiej

Anna Kaczorowska - podinspektor

Patrycja Kietlińska - specjalista
pokój nr 004 tel. 738 26 50

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu.

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

1)obsługa techniczno – organizacyjna Rady i jej komisji;

2)obsługa posiedzeń komisji Rady i sesji Rady;

3)prowadzenie zbioru protokołów posiedzeń Rady i jej komisji;

4)prowadzenie rejestru uchwał Rady, interpelacji i wniosków;

5)kierowanie uchwał Rady, wniosków i interpelacji do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy;

6)prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego;

7)prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy;

8)obsługa jednostek pomocniczych Gminy;

9)prowadzenie rejestru przyznawanych przez Gminę tytułów honorowych i odznak;

10)współpraca z nadzorem prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz redakcją Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, a także Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie przekazywania uchwał Rady;

11)prowadzenie terminarza świąt państwowych, oficjalnych rocznic itp. i współudział w organizowaniu imprez okolicznościowych związanych z ich obchodami;

12)przygotowanie wyborów ławników do sądu rejonowego, sądu okręgowego.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie