Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Promocji

Biuro Promocji

Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pok. 202.

Do zadań Biura Promocji należy:

1)w zakresie public relations:

a)inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Gminy,

b)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie budowania wizerunku Gminy,

c)współpraca przy organizacji uroczystości lokalnych,

d)informowanie o spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami i różnymi grupami społecznymi,

e)prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem patronatu Burmistrza;

2) w zakresie promocji Gminy:

a)inicjowanie, wykonywanie i koordynacja działań związanych z promocją Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inwestycyjnych,

b)upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach Gminy,

c)bieżące aktualizowanie i udostępnianie oferty inwestycyjnej gminy skierowanej do potencjalnych inwestorów,

d)uczestniczenie w imprezach o charakterze promocyjnym, w tym wystawy, targi, spotkania itp.,

e)koordynacja współpracy w przypadku zewnętrznych inicjatyw służących promocji Gminy,

f)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu przy promowaniu ich działań,

g)zakup gadżetów i upominków promocyjnych;

3) w zakresie polityki informacyjnej:

a) koordynowanie działań informacyjnych Gminy,

b) prowadzenie serwisu informacji na temat działań Burmistrza, Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy oraz wydawanie biuletynu informacyjnego,

c)współpraca z mediami,

d)koordynowanie przepływu informacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

e)nadzór nad portalem brwinow.pl oraz gminnymi stronami w serwisie społecznościowym,

f)prowadzenie i koordynacja polityki wydawniczej ze strony Urzędu,

g)utworzenie i prowadzenie banku danych dotyczących Gminy, w tym banku zdjęć,

h)monitorowanie informacji na temat Gminy ukazujących się w środkach przekazu.

4) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a)utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi działaczami społecznymi,

b)współpraca w zakresie promowania lokalnych imprez kulturalnych, sportowych itp.,

c)tworzenie kalendarza obchodów świąt państwowych, imprez kulturalnych i sportowych,

d)wykonywanie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i prowadzenia spraw związanych z konkursami na realizację zadań publicznych;

e)organizacja spotkań Burmistrza z organizacjami pozarządowymi.

Pracownikami Biura Promocji są:

Lp.
Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuNr telefonu
1.Mirosława KosiatyKierownik Biura Promocji202738-26-18
2.Dorota FrankeInspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29
3.Monika MiziołekInspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29
4Agnieszka BieleckaPodinspektor ds. Promocji Gminy Brwinów202738-26-29

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie