Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 kwietnia 2018 14:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Archiwum zakładowe

Archiwum zakładowe

Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 007.

Mariusz Romanowski - Archiwista, pokój 006
Jolanta Nowaczkiewicz - Pomoc administracyjna, pokój 006

Do zadań Archiwum Zakładowego należy:

1)przejmowanie dokumentacji:

a)spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

b)niearchiwalnej jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora, oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był organjednostki samorządu terytorialnego,

c)elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartość nie skopiowano do systemu EZD;

2)przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

3)przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

4)porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

5)klasyfikowanie i kwalifikowanie materiałów archiwalnych;

6)udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

7)wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;

8)przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów;

9)przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

10)przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

11)sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym;

12)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie