Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 269

 1. 17 lipca 2019 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  O B W I E S Z C Z E N I E

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2019 13:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Brwinów stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 lipca 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Stosownie do art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t (…)

  przeczytaj całość »

 4. 27 czerwca 2019 14:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  ZAWIADOMIENIE

  ZAWIADOMIENIE

  OSR.6220.10.2019


  Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że dniu 25 czerwca 2019 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołów budynków magazynowych i (…)

  przeczytaj całość »

 5. 27 czerwca 2019 11:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie