Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 września 2018 12:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA

dotycząca spisu wyborców w WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zarządzonym na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów

każdy wyborca, po złożeniu pisemnego wniosku, może sprawdzić,

czy został w spisie uwzględniony

SPIS WYBORCÓW

w wyborach do organów jednostek samorzadu terytorialnego

zostanie udostępniony do wglądu*

w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, pokój nr 3

w terminie

od dnia 1 października 2018 r. do dnia 12 października 2018 r.

w godzinach pracy urzędu

*Udostępnienie spisu do wglądu polega na udzieleniu wyborcy informacji, czy wyborca wskazany we wniosku jest ujęty w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych w spisie.


Informacja telefoniczna w sprawie spisu: 22 738-25-72

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie